Norgeseriefinale og Landslag

Nå er tevling sesongen klar for 2016. Dette år har vært fint og hektisk spesielt da vårt fylke arrangerte NM. Sjåstad Gård stod for mark og sau så vi har hatt mye å gjøre. Uten all hjelp fra dugnad i Buskerud hadde det ikke fungert. Takk alle!

Caddy, Graig, Ben & Fleet har kvalifisert seg til Norgeseriefinale og Norsk mesterskap. Caddy ble sandborder’s beste hund i år som presterte på alle tevlinger og er med i landslaget for 2017.
Fleet kom på plass 3 i Norsk Unghund og kvalifiserte seg til Nordic Nursery men deltok ikke der.

Les mer på respektive side til hundene for flere resultater.

Foto er fra nsg.no Premieutdeling Norgeserie finalen!
Foto er fra nsg.no
Premieutdeling Norgeserie finalen!
Foto er fra nsg.no Fra premieutdelingen: f.v.: Leder Vestfold gjeterhundnemnd Kurt Evje, Jaran Knive, Jon Sand, Linn Kristin Flaten, dommer Peter Morgan, Ronny Ove Smedsmo, Torkjel Solbakken, Jane Espevoll, Torstein Ytre.
Foto er fra nsg.no
Nork Nursery: Fra venstre: Leder Vestfold gjeterhundnemnd Kurt Evje, Jaran Knive, Jon Sand, Linn Kristin Flaten, dommer Peter Morgan, Ronny Ove Smedsmo, Torkjel Solbakken, Jane Espevoll, Torstein Ytre.
Advertisement