Fjellsending

Vi henter sau m lam fra beite for forberedelse til fjellsending. Vårveing, ormebehandling og sortering før reisen opp.

Hunder på filmen er Jon’s BenFleet og Alex Bic.